What'S In Your Janaye? - Over And Over

packningar

Hela världen är full av packningar och om den inte var det skulle hela världen i stället vara full av vatten, olja, och annat som läckt ut överallt. Packningar finns till för att allting ska kunna fungera smidigt, utan läckor. De används i alla hydrauliska system, jättestora och pyttesmå. Packningar används också runt lock och liknande för lufttäthet, runt kylskåpsdörrar, frysdörrar och ungsluckor. Tänk så mycket värme och kyla som skulle läcka in och ut ur dessa apparater om det inte satt en packning där för att förhindra det. Packningar!